Info

LEER 5KM LOPEN

De basis van onze loopclub is onze jaarlijkse reeks ‘leer 5Km lopen’. Jaarlijks verzamelen een aantal moedige startende joggers in het voorjaar aan het Borluutkasteel om te leren joggen.
Onze starters worden jaarlijks deskundig begeleid en telkens opnieuw, jaar na jaar, halen ze met succes de kaap van 5km.
Voor inlichtingen omtrent onze vereniging en initiatieven kunt u zich steeds wenden tot David De Smet. Zijn gegevens vindt u terug bij “Contact”.

TRAININGEN

Elke woensdag om 19u staan we paraat aan het Borluutkasteel (plan). Na de gezamenlijke opwarming vertrekken de verschillende groepen voor hun training.

GROEPEN

Om elkeen de kans te geven te lopen in een groep van “gelijken” hebben we daarom verschillende groepen volgens niveau en ambitie.
Onze vereniging bestaat uit 4 verschillende groepen:

 • ‘LEER 5KM LOPEN’ onder begeleiding van Nele Putman en Carine Braems: beginnende joggers die stilletjes opbouwen naar 5 km (enkel tijdens de cursus opbouwen naar 5Km)
 • ‘RUN FOR FUN’ onder begeleiding van Ria Blockeel: joggers die 5-7 km lopen, zonder versnellingen
 • ’10Km lopers’ onder begeleiding van Laurent Ronsse: joggers die ongeveer 10 km lopen op een lager tempo
 • ’15Km lopers’ onder begeleiding van David De Smet: joggers die meer dan 10 km lopen aan een hoger tempo (tot marathon)

LIDGELD

Er wordt een jaarlijkse bijdrage van 30,00 EUR gevraagd voor deelname in de onkosten. Hierin is een sportverzekering en een club T-shirt inbegrepen. Dankzij onze sponsors kunnen wij die prijs zo laag houden. Bovendien krijgt u een groot deel of het volledige bedrag van uw mutualiteit terug.

BELONINGSSYSTEEM

De Borluutjoggers werken met een uniek puntensysteem die ons toelaat elk jaar op onze nieuwjaarsreceptie een rangschikking te maken van onze leden.
Vanaf 1 januari 2007 werden aanwezigheidslijsten bijgehouden. Per aanwezigheid op de wekelijkse training op woensdagavond kon men 1 punt verdienen. In het verleden kon men maximaal 2 maal punten verzamelen per gelopen afstand. Dit veranderde vanaf 2010: nu komen alle wedstrijden in aanmerking voor het behalen van punten.

 • 5 km: 1 punt
 • 10 km: 2 punten
 • 15 km: 3 punten
 • 20 km van Brussel: 4 punten
 • Halve marathon: 4 punten
 • Marathon: 5 punten

Hieraan zijn bovendien een aantal voorwaarden aan gekoppeld.

 • de wedstrijd dient te worden gelopen in T-shirt van de Borluutjoggers
 • de uitslag van de wedstrijd dient te worden meegedeeld aan David
 • men is minstens 12 maal per jaar aanwezig op een training van de Borluutjogger
 • men is aanwezig op de nieuwjaarsreceptie

Bovendien levert het verbeteren van een clubrecord ook extra punten op.

Op de nieuwjaarsreceptie worden geschenken uitgereikt aan iedere jogger/loper De uitreiking van de geschenken gaat door op de nieuwjaarsreceptie in januari.